Джимакс

Компания Джимакс уже более 10 лет занимается транспортными перевозками. Наша компания. ДЖИМАКС 87 Разрешение № 08-РД-00000226-01 от 02.12.2014 г. БУЛСТАt 201706341 гр. Плевен, обл. Плевен. Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци.