Част каус 2

Зодиак е частта от небесната сфера намираща се непосредсвено под и над еклиптиката.